คณะผู้บริหารบริษัท

4.jpg
นายวัชรา เหมรัชตานันต์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำงาน
6.jpg
นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำงาน
31.JPG
นายภากร สงวนทรัพยากร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
5.jpg
นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร
ประวัติการทำงาน
DSC01227.jpg
นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
ผู้จัดการ
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
ประวัติการทำงาน
DSC01437.jpg
นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการทำงาน
31.JPG
นายภากร สงวนทรัพยากร
รักษาการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
dsc01628qw.jpg
นพวรรณ กาญจนะวรรณ
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารองค์กร
ประวัติการทำงาน
2.jpg
นายพิสณห์ จันทร์ศรี
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารโครงการ
ประวัติการทำงาน
1.jpg
ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
ผู้จัดการ
ฝ่ายกฎหมาย
ประวัติการทำงาน