ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น.