60 05 60 03

“วันที่ 31 มกราคม 2560 นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้ามอบชุดอุปกรณ์เครื่องครัวแก่ บริษัท Nam Ngiep 1 Power Company Limited (NNP1PC) เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนอนุบาล ณ พื้นที่โยกย้ายจัดสรรบ้านห้วยสูบ แขวงบอลิคำไซ สปป. ลาว โดยมีนายประภาส พันธุ์อร่าม รองผู้อำนวยการใหญ่แผนกสิ่งแวดล้อมและสังคม บริษัท NNP1PC เป็นผู้รับมอบ

โดยชุดอุปกรณ์เครื่องครัวดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ทำครัวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร มูลค่ากว่า 7,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้สอดคล้องกับโครงการจัดเตรียมอาหารกลางวันในโรงเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของบริษัท NNP1PC ที่ต้องการให้เด็กนักเรียนทุกคนรับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและถูกสุขอนามัย”

60 04 60 02