DSC08767

EGATi ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็ก เน้นสร้างความกล้าเรียนรู้ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามคำขวัญ "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" หนุนเยาวชนกล้าเรียนรู้กล้าแสดงออก

 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (EGATi) ได้คำนึงถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติ ที่จะเป็นผู้นำพาทิศทางของประเทศไทยในอนาคต พร้อมทั้งห่วงใยใส่ใจชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ดังนั้นเยาวชนในปัจจุบันจึงต้องมีทั้งความรู้และความสร้างสรรค์ ซึ่งตรงกับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2561 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" EGATi จึงได้ร่วมกับ ฝ่ายสำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในการเรียนรู้และกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ อันเป็นการฝึกให้ “รู้คิด” ผ่านเหตุการณ์สมมติให้ “รู้เท่าทัน” เพื่อผนึกกำลัง “สร้างสรรค์เทคโนโลยี” 

โดยได้รับเกียรติจาก พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวัชรา เหมรัชตานันต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางสุธนา กาญจนพิบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร และคณะผู้บริหารและพนักงาน EGATi เข้าร่วมงาน โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ส่งผ่านความห่วงใยและใส่ใจชุมชนผ่านกิจกรรมเพื่อเยาวชน และร่วมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการมอบของขวัญสำหรับเด็กและเยาวชนกว่า 2,000 คน ที่มาร่วมงานสร้างรอยยิ้มและบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน

DSC08463DSC08802DSC08560DSC08557DSC08581DSC08599DSC08553DSC08569