ทรงพระเจริญ

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด