คณะผู้บริหารบริษัท

4.jpg
นายวัชรา เหมรัชตานันต์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำงาน
6.jpg
นายอดิศักดิ์ สุริยวนากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำงาน
2.jpg
นายพิสณห์ จันทร์ศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
5.jpg
นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร
ประวัติการทำงาน
DSC01227.jpg
นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
ผู้จัดการ
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
ประวัติการทำงาน
DSC01437.jpg
นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการทำงาน
patcharin.jpg
นางพัชรินทร์ รพีพรพงศ์
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
dsc01628qw.jpg
นพวรรณ กาญจนะวรรณ
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารองค์กร
ประวัติการทำงาน
1prapard-pan-aram.jpg
นายประภาศ พันธ์อร่าม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
ประวัติการทำงาน
5.jpg
นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
รักษาการ-ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ประวัติการทำงาน