คณะผู้บริหารบริษัท

_dsc3507.jpg
นายสันติชัย โอสถภวภูษิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประวัติการทำงาน
_dsc3525.jpg
นายภูวดา ตฤษณานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประวัติการทำงาน
2.jpg
นายพิสณห์ จันทร์ศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - พัฒนาธุรกิจ
ประวัติการทำงาน
5.jpg
นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหาร
ประวัติการทำงาน
DSC01227.jpg
นายสุทธิพันธ์ จันทนโชติวงศ์
ผู้จัดการ
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน
ประวัติการทำงาน
DSC01437.jpg
นางสิรินทร สมสุขทวีกูล
ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ประวัติการทำงาน
2.jpg
นายพิสณห์ จันทร์ศรี

รักษาการ - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ประวัติการทำงาน
dsc01628qw.jpg
นพวรรณ กาญจนะวรรณ
ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารองค์กร
ประวัติการทำงาน
1prapard-pan-aram.jpg
นายประภาส พันธ์อร่าม
ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
ประวัติการทำงาน
5.jpg
นางสุธนา กาญจนพิบูลย์
รักษาการ-ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
ประวัติการทำงาน

19/10/2561

ผู้ดูแลข้อมูล สทบ.