โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1

qt2.jpg
qt4.jpg

ข้อมูลโครงการ

เมื่อปี พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้อนุมัติให้ EGATi เป็นผู้ลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 (โครงการกวางจิ 1) ภายใต้การลงทุนแบบ Public-Private-Partnership (PPP) รูปแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) โครงการกวางจิ 1 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านหินนำเข้าเป็นเชื้อเพลิง ใช้เทคโนโลยี Ultra-supercritical (USC) พร้อมเครื่องดักจับฝุ่นและก๊าซต่างๆ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกำลังผลิตไฟฟ้า 1,320 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 2 หน่วย แต่ละหน่วย มีขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 660 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับประเทศเวียดนาม

ความก้าวหน้าของโครงการ

บริษัทดำเนินงานด้านชุมชนในพื้นที่โครงการกวางจิ 1 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าพัฒนาโครงการ โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ โดยให้การส่งเสริมด้านการศึกษาและสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1  ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน รวมถึงการบริจาคเครื่องออกกำลังกาย

site.png