โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1

qt2.jpg
qt4.jpg

ความเป็นมา

เดือนสิงหาคม 2554 บริษัทแสดงความสนใจในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ภายใต้รูปแบบการลงทุนแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) ระยะเวลา 25 ปี

วันที่ 12 มิถุนายน 2555 บริษัทได้ยื่นรายงานการลงทุน (Investment Proposal Report) ต่อรัฐบาลเวียดนามเพื่อเสนอตัวเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 บริษัทลงนาม MOU กับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade - MOIT) ของประเทศเวียดนาม ในการเริ่มพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 อย่างเป็นทางการ

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ได้เยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการและขอให้ฝ่ายเวียดนามเร่งรัดการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดใน MOU ที่บริษัทได้ลงนามกับ MOIT เมื่อเดือนมิถุนายน 2557

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับอนุมัติรายงานการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (the Ministry of Natural Resources and Environment MONRE).

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัท EGCO, บริษัท Kyushu Electric Power Co., Inc. (Kyushu) ประเทศญี่ปุ่น และบริษัท ได้ลงนามใน Joint Development Agreement (JDA) เพื่อร่วมกันลงทุนและพัฒนาโครงการ โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ส่วน EGCO และ Kyushu มีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากันคือร้อยละ 30 รวมทั้งลงนาม Memorandum of Understanding (MOU) ฉบับประกอบ JDA กับ EGCO และ Kyushu ตามลำดับ

รายละเอียดโครงการ

  • ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกวางจิ ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ห่างจาก เมือง Hue ประมาณ 60 กม.
  • พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลระดับความลึกน้ำทะเล ห่างจากชายฝั่งประมาณ 600 ม. มีความลึก 12-15 ม.
  • แหล่งเชื้อเพลิง : ใช้ถ่านหินนำเข้า ซึ่งโรงไฟฟ้าจะใช้ถ่านหินประมาณ 6 ล้านตันต่อปี
  • ระบบน้ำหล่อเย็น : น้ำทะเล
  • บริษัท EGATi ลงทุนภายใต้รูปแบบ Build–Operate-Transfer (BOT) ระยะเวลา 25 ปี
  • โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกวางจิ 1 จะขายไฟฟ้าให้แก่ Vietnam Electricity (EVN) ภายใต้สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า ระยะเวลา 25 ปี  EVN เป็นบริษัทที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และเป็นบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม
COD : กรกฎาคม 2566 และ มกราคม 2567

 

Picture1.png

ที่ตั้งโครงการ

site.png