บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน สปป.ลาว ในนามประเทศไทย

001

 จากกรณีมีฝนตกหนักเป็นปริมาณมากในแขวงอัตตะปือ แขวงจำปาสัก และพื้นที่ใกล้เคียงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ส่งผลให้เขื่อนดินปิดช่องเขาต่ำ ‘D’ ของโครงการเซเปียน-เซน้ำน้อยได้รับความเสียหายในเวลาประมาณ 20.00 น. ของคืนวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 และส่งผลให้ราษฎรท้ายน้ำได้รับความเดือดร้อน สูญหาย และเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นวงกว้าง นั้น

EGATi ได้มอบช่วยเหลือเบื้องต้นแก่รัฐบาล สปป.ลาว โดยมีท่านนางใบคำ ขัดติยะ รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับมอบ ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ (สอท.) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จำนวน 100,000 บาท ซึ่งในวันนั้น สอท. สามารถรวบรวมเงินบริจาคก้อนแรกได้ถึง 364,000,000 กีบ (ประมาณ 1,450,000 บาท) นอกจากนี้ ยังรวบรวมเงินจากผู้ปฏิบัติงานมอบเพิ่มเติมอีก 20,000 บาท ผ่าน สอท. อีกด้วย

002

003004

005

ต่อมา   พบว่าราษฎรท้ายน้ำได้รับความเดือดร้อน สูญหาย เสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสูญเสียที่อยู่อาศัย และสาธารณูปโภคเป็นวงกว้าง รวมทั้งขาดแคลนทั้งอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค และเสี่ยงต่อโรคระบาด เนื่องจากต้องดำรงชีพในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานาน ดังนั้น EGATi จึงได้บริจาคเพิ่มเติมแก่รัฐบาล สปป.ลาว อีก 500,000 บาท โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ท่านคำแพง ไซสมแพง) เป็นผู้แทนรับมอบ ผ่านการรวบรวมของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ (สอท.) ในนามนักธุรกิจไทยใน สปป.ลาว ได้อีก 2,228,000 บาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ นายพิสณห์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจ เป็นผู้แทนมอบในนาม EGATi

006

007

EGAT International Co., Ltd. | Disclaimer
© บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร. 02-436-6909 แฟกซ์ 02-436-6958 อีเมล ข้อมูลทั่วไป : info@egati.co.th ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ : webmaster@egati.co.th