การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ว่าที่ ร.ต.ปรัชญา, นายพายุ, นางสุรีรัตน์, นางวันเพ็ญ, นางวรัชยา,
ค่าบริการและอำนวยความสะดวกในการจัดสอบห้องเฟื่องฟ้า 3
5 รายการ ค่าบริการพนักงานควบคุมงาน ค่าบริการช่างไฟฟ้า ค่าบริการแม่บ้าน ค่าบริการคนจัดสถานที่ และค่าบริการคนจัดสถานที่
2,625
24/07/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง