การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านรับทำกรอบรูปสหกรณ์ กฟผ.
การจัดซื้อพระฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมกรอบ
รวมจำนวน 2 ชิ้น
3,600
24/07/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง