การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาวงศ์สว่าง)
ค่าปกพลาสติกใส
234 บาท
08/09/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง