การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านอาหารบ้านต้อม
เลี้ยงรับรอง PT Adaro Indonesia
690 บาท
14/08/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง