การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
LAOS GRAPHIC
จัดทำป้ายบริจาคตามคำสั่งเดินทาง เพื่อมอบเงินบริจาคจาคเหตุน้ำท่วม ในสปป.ลาว วันที่ 3 ส.ค.61
794..40 (เจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)
15/08/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง