การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
พวงหรีดธรรมะ
พวงหรีด นำไปเคารพศพมารดาของนายวรวิทย์ ประธานกรรมการบริษัท SGP
1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
09/10/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง