การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
แชมป์ ฟลอรีส
ของที่ระลึก (กระเช้าผลไม้)
4,000 (สี่พันบาทถ้วน)
09/12/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง