การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
สุริยา บริการ
ค่าเช่ารถตู้ ณ สปป.ลาว
32,000 บาท
21/09/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง