การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านอาหารไผ่คำ ร้านอาหารน้ำงึม ร้านBaravin ร้านAmari vang vieng
ค่าเลี้ยงรับรองอดีตผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ กฟผ. ที่ สปป.ลาววันที่ 1 ก.ย. 61
20,766.35 บาท
21/09/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง