การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Nam Ngiep 1 Power Company
ค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจาก AIT และ กฟผ. ณ สปป.ลาว วันที่ 28-30 ต.ค. 61
2,769 บาท
11/05/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง