การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านข้าวปุ้นแม่แจ่ม
ค่ารับรองผู้เชี่ยวชาญจาก AIT และ กฟผ. ณ สปป.ลาว วันที่ 28 ต.ค. 61
740 บาท
05/11/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง