การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านอาหารสบาย สบาย
รับรองวิทยากร
910 บาท
18/10/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง