การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
Bogor Private Tour Guide.com
รถเช่าพร้อมคนขับสำหรับจัดกิจกรรมรัฐกิจสัมพันธ์ ณ อินโดนีเซีย
2,646 บาท
12/12/2018
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง