การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดซื้อของทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ กฟผ. ประจำปี 2562
1,800
25/12/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง