การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านดอกไม้คุณอังคณา
พวงมาลัยดอกไม้สด งานทำบุญครบรอบ 11 ปี บริษัท
500
27/12/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง