การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
บริษัท ธนกฤต พริ้นต์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
ป้ายไวนิล งานพบผู้บริหาร
278.20
27/12/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง