การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านจำหน่าย กิ๊ฟช๊อป ที่ติดตู้เย็น ป้าย ของเล่นเด็ก ของประดับบ้าน
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ งานพบผู้บริหาร
180
27/12/2018
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง