การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
บริษัท ริมปิงลาว จำกัด
ค่าของที่ระลึกในการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ณ สปป.ลาว
19,984 บาท
18/01/2019
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง