การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้าน จินตังปิ้ง
รับรองกรรมการบรษัท 3-4 ม.ค. 62 ณ สปป.ลาว
2,517.69 บาท
18/01/2019
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง