การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
มูลนิธิโครงการหลวง
ค่าของที่ระลึกสำหรับหน่วยงานภายนอก ณ อินโดนีเซีย วันที่ 25-27 ก.พ. 62
1,808 บาท
08/03/2019
ฝ่ายวางแผนและบริหารการลงทุน (ฝผท.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง