การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
แชมป์ ฟลอรีส
ซื้อของที่ระลึก (กระเช้าผลไม้) จำนวน 1 ชิ้น
2,000 (สองพันบาทถ้วน)
19/03/2019
ฝ่ายบริหารองค์กร (ฝบอ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง