การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
๊U Maung Oo
เช่ารถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4 ที่นั่ง 1 คัน พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง 4 วัน
ท่าขี้เหล็ก - แม่ปะ ประเทศพม่า
38000
05/04/2018
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฝพธ.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง