การซื้อจ้างที่ดำเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้งาน
ร้านแหนมเนือง
ค่ารับรองทีมงานฝ่ายสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากฟผ. วันที่ 19 มิถุนายน 2561
1,702.94
02/07/2018
ฝ่ายบริหารโครงการ (ฝบค.)
หน่วยงานอื่น
วิธีเฉพาะเจาะจง